Roulette - Inside/Outside Bets

Casino spel RouletteInside Bets

Enkelnummer ("Single Number")
När du vill satsa på ett enkelnummer lägger du dina marker i mitten av rutan på det nummer du vill satsa på. Utdelning för enkelnummer är 35 gånger insatsen.

Två nummer ("Split Bets")
När du vill satsa på två nummer lägger du dina marker på den linje mellan de två angränsande numren. Utdelning för två nummer är 17 gånger insatsen.

Hörn ("Corner Bet")
När du vill satsa på fyra nummer (i en fyrkant) lägger du dina marker på linjekorsningen mellan numren. Utdelning för hörn är 8 gånger insatsen.

Hörn med nollan ("Zero Corner Bet"):
När du vill satsa på hörn med nollan lägger du dina marker på en yttre linjekorsning i anslutning till nollan (nollan blir det fjärde numret). Utdelningen för hörn med nollan är 8 gånger insatsen.

Rad ("Street Bet")
När du vill satsa på rad (horisontellt) lägger du dina marker på linjen ute i kanten. Utdelningen för rad är 11 gånger insatsen.

Rad med nollan ("Zero Street Bet")
När du vill satsa på rad med nollan lägger du dina marker på en inre linjekorsning vid nollan (nollan blir det tredje numret). Utdelningen för rad med nollan är 11 gånger insatsen.

Dubbelrad ("Line Bet")
När du vill satsa på dubbelrad (två horisontella rader) lägger du dina marker på dessa två raders linjekorsning ute i kanten. Utdelningen för dubbelrad är 5 gånger insatsen.

Roulette

Outside Bets

Dussin ("Dozen")
Att satsa på dussin innebär att du satsar på 1 till 12, 13 till 24 eller 25 till 36. När du vill satsa på dussin lägger du dina marker på någon av rutorna där det står "1:st 12", "2:nd 12" eller "3:rd 12". Utdelningen för dussin är 2 gånger insatsen.

Kolonn ("Column Bets")
Att satsa på kolonn innebär att du satsar på hela kolumnen (vertikalt) av nummer. När du vill satsa på kolonn lägger du dina marker längst ner vid kolumnen där det står "2 to 1". Utdelningen för kolonn är 2 gånger insatsen.

Red / Black
Här satsar du inte på vilket nummer som skall komma upp utan vilken färg. Du lägger dina marker på den färg du vill satsa på. Utdelningen för red/black är 1 gånger insatsen.

Odd / Even
Här satsar du på om numret som kommer upp är ett udda eller ett jämt nummer. För att satsa på odd/even lägger du dina marker på rutorna där det står odd eller even. utdelningen för odd/even är 1 gånger insatsen.

Low / High
Nummer 1 till 18 är låga nummer ("lows") och nummer 19 till 36 är höga nummer ("highs"). För att satsa på något av dessa lägger du dina marker på någon av rutorna där det står "1 to 18" eller "19 to 36". Utdelningen för low/high är 1 gånger insatsen.