Craps

Casino spel CrapsCraps är ett tärningsspel som passar den spelare som vill ha konstant action när hon spelar. Spelet besitter snabbheten som krävs för att skapa ett levande bord, en egenskap som torde vara en viktig faktor när det gäller att få spelare att stanna kvar vid bordet.

Hur fungerar det?

Men hur fungerar egentligen Craps? Spelet utgår ifrån den spelare som håller i tärningarna, ”shootern”. Övriga spelare vid bordet satsar sina pengar på om ”shootern” skall vinna eller förlora och får sedan rätta sig efter prickarna på tärningarna som visas efter att de blivit kastade. Alla spelare är således beroende av den spelare som kastar. Bordet som man spelar vid är lite större än ett biljardbord och omges av ett högtidligt träräcke som hindrar tärningarna att dansa ut över kanten och ned i mörkret. Ingen vill väl se sin vinst ramla utanför bordet?

Bra stämning kring bordet

Det faktum att deltagarna spelar ”med” varandra gör att stämningen vid bordet ofta är gemytlig och vänskaplig. Det är vanligt att spelarna som satsat sina pengar står och hejar vid sidan om bordet vilket gör att själva atmosfären kring bordet blir hög. Rollen som tärningskastare går runt bordet vilket gör alla spelare delaktiga i en slags sammanhållning.

Storspelarnas spel

Craps är ett spel som alltid har dragit till sig storspelare. Kanske är det spänningsmomentet som lockar till sig dessa hängivna spelare, de som är ute efter spelets kick. Att se tärningarna studsa över bordet är antagligen en av de mer spännande sekvenserna som kasinospel kan erbjuda. Att vara helt överlämnad åt kastarens händer och slumpens vackra barm kan väcka liv i den mest återhållsamma spelare. Det höga tempot gör att spelaren sjunker in i spelet till hundra procent.

Tärningen – en genial uppfinning

Tärningsspel har alltid fascinerat människan. Det är fantastiskt att en sådan enkel konstruktion som en sexkantig kub kan locka fram människans djuriska känslor. Men det är ett känt faktum att de innovationer som är enkla ofta är de bästa. För en tärning kan alla använda, den talar ett universellt språk; alla förstår prickarnas innebörd och det är bara den egna kreativiteten som sätter gränser för dess användningsområde.

En illusion av kontroll

Craps och andra tärningsspel utgår ifrån att spelaren tror att hon har kontroll över skeendet på bordet. Spelaren gör sig en illusion om att tärningen kommer att visa olika beroende på hur hon kastar eller vem det är som kastar, även om det i slutändan helt och hållet är slumpen som avgör. I experiment så har man kunnat urskilja tendenser för hur spelare beter sig i hopp om att kunna få tärningarna att visa rätt antal prickar. Man har funnit att spelaren kastar hårdare om hon vill ha höga nummer och lösare om hon vill ha låga nummer, ett fenomen som styrker tesen om människans kontrollbehov och vidskeplighet. Man har till och med funnit att människor i vissa fall tror att de kan påverka en slantsingling, något som torde vara mycket svårt att göra utan att ”fuska”.